Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 01.06.16

Dagsorden til Danmarks Film Akademis generalforsamling

DANMARKS FILM AKADEMI

Ordinær generalforsamling 1. juni 2016

Teater Grob kl. 17.00

 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Forslag om ændring af regnskabsår
  6. Forslag fra Dorthe Forné ang. filmvisninger i Cinemateket
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

REFERAT

Formand Kim Magnusson byder velkommen

ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsesmedlem Jacob Neiiendam indstilles som dirigent

ad 2. Bestyrelsens beretning

Fremlægges af formand Kim Magnusson

Det har igen været et aktivt år for Danmarks Film Akademi siden sidste års generalforsamling i juni.

Aktiviteten omkring Robert-prisen startede da også langt tidligere, da vi allerede i august stemte om og uddelte Årets Kortfilm under filmfestivalen i Odense (OFF). Det var et pilotprojekt som vi havde snakket om i bestyrelsen gennem længere tid som et forsøg på at understrege, hvor vigtige vi mener kortfilmene er i branchens fødekæde. Det var håbet at medlemmerne herved fik bedre mulighed for give filmene deres fulde og fortjente opmærksomhed. Det lykkedes kun delvist. Samarbejdet fungerede fint, men selvom medierne gjorde mere ud af de nominerede film end de nogensinde har gjort i forbindelse med Robert showet i starten af året, så var tilbagemeldingen fra de nominerede og dele af branchen, at de hellere ville have været en del af det ‘rigtige’ show. DFA druknede lidt i festivalens andre priser, og det var ikke meningen. Det samlede resultat blev evalueret i efteråret og konklusionen var at der skulle findes en mellemvej. Den bliver en realitet i 2016, hvor samarbejdet med OFF fortsætter på tilmeldingen og shortlisten af film, men hvor det der bliver præsenteret på festivalen bliver de fem nominerede som skal dyste om årets Robert ved showet i 2017.

Efteråret gik med fundraising fra de faglige forbund, DFI oa, og der blev arbejdet på en form som gjorde det muligt at nedbringe tilmeldingsgebyrer og billetpriser i forhold til 2015. Der var også den del møder med potentielle samarbejdspartnere omkring Robert-showet, men i sidste ende gik vi med den model vi havde god succes med i 2015. Så DFA producerede showet selv, med hjælp fra CPH PIX, og fik det streamet i samarbejde med Blockbuster. TDC’s streamingtjeneste Blockbuster var ligeledes den største sponsor på showet.Tilmeldingen og afstemningen kørte meget glat, der er ingen tvivl om at medlemmerne har taget godt imod den nye process hvilket vi kan se på det stigende antal der stemmer både og nomineringerne og vinderne.

Robert Prisen 2016 var en stor succes. Showet fik massiv pressedækning, og samarbejdet med Blockbuster forløb godt og sikrede, at showet blev livestreamet gratis til hele befolkningen. Resultaterne fra streamigen overgik langt deres forventninger.Bestyrelsen har fået overvejende positiv feedback fra branchen på festen.

Medlemstilstrømningen er stor og per dags dato har Danmarks Film Akademi rundet de 2000 medlemmer. Den øgede opbakning fra branchen til DFA har samtidig givet en markant fremgang i stemmeprocenterne til Robert-priserne, hvilket styrker priserne og vores Filmakademi i det hele taget. Der er blevet arbejdet for at registrere alle medlemmers fagkategorier og det vil intensiveres i det kommende år.

ad 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet for 2015 fremlægges af Jacob Neiiendam.

Der er ingen spørgsmål fra salen. Regnskabet er godkendt.

ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

– På valg er Camilla Bendix (genopstiller) Claus Greffel (genopstiller), Mette Søgaard (genopstiller), Oliver Zahle (genopstiller) og Jacob Jarek (genopstiller ikke)

– Nye kandidater er:

Per Damgaard Hansen (producent)

Pari Khadem (stylist)

Bestyrelsen har vedtaget at der udvides med en suppleant. Der stemmes således om 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Kandidaterne præsenterer sig selv.

Valgt:

Camilla Bendix

Claus Greffel

Mette Søgaard

Oliver Zahle

Per Damgaard Hansen

Suppleant: Pari Khadem

Bestyrelsen byder Per og Pari velkommen, og giver en varm tak til Jacob Jarek for hans aktive arbejde i Filmakademiet de sidste fire år.

ad 5. Forslag om ændring af regnskabsår (31.3)

Bestyrelsen foreslår at ændre regnskabsåret fra 31.12 til 31.3. Vedtaget. Træder i kraft fra næste år.

ad 6. Forslag fra Dorthe Forné angående filmvisninger i Cinemateket

Det er hårdt at skulle få set alle 20-30 spillefilm på en måned i december op til en Robert afstemning. Forslag om at genindføre filmvisningerne i løbet af året.

Kim Magnusson: Der ligger en problematik i at vise film i biografen. Det er meget omkostningsfuldt og der var ikke nok opbakning da det blev lavet tidligere. Med streaming kan vi derimod tilbyde alle medlemmer at se de indstillede Robert-film, uanset geografi og vi modtager god positiv respons på denne løsning.

ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen genindstiller JS Revision. Det er hermed vedtaget.

ad 8. Eventuelt

Hvordan kan man støtte Akademiet hvis vi ønsker det? Da medlemsskabet er gratis kan der laves en opfordring på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil undersøge hvordan det kan implementeres.